kappen met hoogtewerker

Ons bedrijf beschikt over 3 hoogtewerkers,elk met hun eigen toepassingsgebied. Hiermee kunnen op een vlotte en veilige manier kapwerken worden uitgevoerd. De technische specificatie's vindt u onder de rubriek "machines"