Kappen - Klimwerk

Wanneer de toegang met een hoogtewerker niet mogelijk is blijft er vaak maar één mogelijkheid over en dat is klimwerk. Deze werken worden uitgevoerd door opgeleide medewerkers die beschikken over de nodige klimervaring,alle persoonlijke veiligheidsuitrusting, en de nodige kennis om op een veilige manier bomen te kappen.
Ook in een beperkte ruimte.